Tahoor Store

Engelsk koran

kr 100

Koranen er Allahs (SWT) ord, den er sendt ned for å veilede menneskeheten i alle tider som kommer. Ingen bok kan være som den. Via Koranen, snakker Allah til deg. Å lese Koranen er å høre ham, snakke med ham og vandre i hans veier. Det er livets møte med han som har gitt deg livet.

Tre hovedmål har tjent som retningslinjer: Å presentere riktige betydninger, så langt det er mulig, i samsvar med 'aqeedah ahl as-Sunnah wal-Jama'ah. For å forenkle og avklare språket til fordel for alle lesere. Vi har fotnoter der det anses nødvendig for å forklare punkter som ikke lett forstås, eller når mer enn en betydning er akseptabelt. Denne anerkjente oversettelsen av betydningen av den hellige Koranen har satt nye standarder for lesbarhet og nøyaktighet, til fordel for alle som trenger en ressurs fra Koranen på engelsk. 

 • Kort biografi om profeten Muhammad
 • Introduksjon til studien av Koranen
 • Koranens unike generasjon
 • Bevaring og litterære utfordring
 • Koranens vitenskapelige mirakler
 • Koranen om opprinnelsen av universet
 • Koranen om 'Big Bang-teorien'
 • Koranen om det ekspanderende universet
 • Koranen om solens og månens orbitale bevegelse
 • Koranen om dualitet i skapelsen
 • The Koranen om opprinnelsen til liv i vann
 • Koranen på hav og elver
 • Mirakel av jern
 • Koranen på fjell
 • Koranen om menneskelig embryoutvikling
 • Forskere Aksept av mirakler i Koranen
 • Utførte mirakler, profetier fra det gamle og det nye testamentet om Muhammed
 • Kvinner i islam
 • Hvordan blir man muslim?
 • Hurtigveiledning for ablusjon og bønn
 • Ofte stilte spørsmål om islam - korte svar

Noe for deg?

Du har sett på følgende