Retur

Det er en full 14 dagers returrett for alle uåpnede produkter du kjøper fra oss. Send produktet du vil sende tilbake til følgende adresse, men send epost til mail@tahoorstore.com så at vi kan løse situasjonen hvis det er mulig.

Tahoor Store
Rubina Ranas Gate 2
0190 Oslo
Norge

Kalenderen inkluderer alle kalenderdager. Hvis fristen slutter på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste arbeidsdag.

Fristen anses å være oppfylt hvis en melding sendes før utløpet. av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten påberopes, og varselet bør derfor være skriftlig (uttaksskjema, e-post eller brev).